Tạo khóa học, bài giảng, đề trắc nghiệm, … với H5P và Moodle

1. Tạo khóa học và đăng đề trắc nghiệm vào khóa học

2. Đăng bài giảng vào khóa học và thêm học sinh vào khóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *